"Ayı və bal arısı" nağılı

Text Page

Ayı qış yuxusundan təzəcə ayılmışdı.

Yeməyə heçnəyi yox idi.

O bərk acmışdı. Özünə ov axtarırdı. Meşədə ağacın koğuşunda bal axdığını görüb ağzı sulandı.

-Yaxşı tapmışam, - dedi.

Bu şirin baldan yeyib, qarnımı doyduraram. Ayının ağzı ağac koğuşuna dəyən kimi, arılar xəbər tutdular.

Onlar ayını o qədər sancdılar ki, ayı dözə bilmədi. Qaçıb güclə özünü suya saldı.