Uşaqlar üçün sadə tapmacalar

Text Page

Tapmacalar uşaqların məntiqi, zəka düşüncəsinə müsbət təsir edir və inkişaf etdirir. 

Övladlarınızla sizə təqdim etdiyimiz 4 sadə tapmacanı onunla birlikdə tapmağa çalışın. Tapa bilmədikdə müxtəlif açar sözlər təklif edin. Sonda isə hər tapmacadan sonra olan şəkli göstərin.

 

Yerdən çıxır ağappaq,

Başında yumru papaq.

 

Su içində üzərəm,

Sudan çıxsam ölərəm.

 

Bu quşa bax, qapqara

Səsi düşüb dağlara.

Bircə sözü var,

Hey danışır qarrr-qarrr

 

Bağda uçar səhər-səhər,

Verər bizə yazdan xəbər.